Λοβεκτομή

Λοβεκτομή

Οι πνεύμονές μας αποτελούνται από τμήματα τα οποία ονομάζονται λοβοί. Ο δεξιός πνεύμονας έχει 3 λοβούς, τον άνω, τον μέσο και τον κάτω ενώ ο αριστερός πνεύμονας 2 τον άνω και τον κάτω. Ο κάθε λοβός με τη σειρά του φέρει ξεχωριστά μέρη τα οποία ονομάζονται βρογχοπνευμονικά τμήματα. Η χειρουργική αφαίρεση ενός λοβού του πνεύμονα ονομάζεται λοβεκτομή.

Η συνηθέστερη ένδειξη για την λοβεκτομή είναι η παρουσία καρκίνου του πνεύμονα. Αν ο όγκος είναι αρκετά μεγάλος και επηρεάζει 2 ή περισσότερους λοβούς τότε μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν 2 λοβοί (διλοβεκτομή) ή ολόκληρος ο πνεύμονας (πνευμονεκτομή). άλλες παθήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπισθούν με λοβεκτομή είναι κάποιες λοιμώξεις,αποστήματα του πνεύμονα, βρογχεκτασίες ή μετά από τραύμα (σπάνια)

Ο θωρακοχειρουργός σε συνεργασία με τον πνευμονολόγο θα εκτιμήσει την κατάσταση του ασθενούς αρχικά με το ιστορικό και την κλινική εξέταση , τον απεικονιστικό έλεγχο αλλά και  με κάποια τεστ με το κυριότερο από αυτά την σπιρομέτρηση για να κρίνει το κατά πόσο η επέμβαση δεν θα επιβαρύνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Σημαντική επίσης είναι η εξέταση της καρδιάς από καρδιολόγο που γίνεται συνήθως με ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς.  

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και χρήση της  Θωρακοσκοπικής μεθόδου (VATS -Video Assisted Thoracic Surgery), χωρίς δηλαδή μεγάλη τομή. Χρησιμοποιούνται δύο οπές (3-4 εκ η μια και 1,5 εκ η δεύτερη- Biportal VATS) στο θωρακικό τοίχωμα μέσω των οποίων εισάγεται η κάμερα (θωρακοσκόπιο) και ειδικά εργαλεία . Ο αναισθησιολόγος έχει τοποθετήσει έναν ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα με τον οποίο σταματάει η είσοδος αέρα στον πνεύμονα που χειρουργείται ώστε να μπορεί να διεκπεραιωθεί η επέμβαση. Ο θωρακοχειρουργός προχωράει στην λοβεκτομή και ο λοβός αφαιρείται από αυτήν την μικρή τομή μαζί με τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου . Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται από την μικρότερη οπή ένας σωλήνας  (παροχέτευση). Ο ασθενής ξυπνάει στο τέλος της επέμβασης και μεταφέρεται στο δωμάτιο. Μπορεί να σηκωθεί και να κάτσει στο κρεβάτι ή στην καρέκλα 2-3 ώρες μετά ενώ από το ίδιο απόγευμα μπορεί να περπατήσει και να σιτιστεί. Ο σωλήνας παραμένει για 2 με 3 μέρες και αφαιρείται όταν ο αέρας από την επέμβαση έχει σταματήσει και δεν παροχετεύει πολλά υγρά. Ο μέσος όρος νοσηλείας μετά από την επέμβαση είναι 4 μέρες. Η διενέργεια της επέμβασης με Ελάχιστα Επεμβατικό τρόπο (θωρακοσκοπική τεχνική) συντελεί στην γρηγορότερη και πιο ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία, ενώ ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει συντομότερα στο σπίτι και την καθημερινότητα του.

Σε περίπου 2% των ασθενώς που υποβάλλονται σε λοβεκτομή, η επέμβαση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί θωρακοσκοπικά είτε για λόγους δύσκολης ανατομίας (παραλλαγές αγγείων, μεγάλοι όγκοι) είτε για ενδεχόμενη αιμορραγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειρουργός μπορεί να αποφασίσει είτε κατά τη διάρκεια της επέμβασης είτε από πριν να ολοκληρώσει την εγχείρηση με την ανοιχτή μέθοδο, δηλαδή με θωρακοτομή. Αυτό θα παρατείνει κατά 2 με 3 μέρες τη νοσηλεία και θα χρειάζονται υψηλότερες δόσεις παυσίπονων.