Ρομποτική Χειρουργική Θώρακος

Η Ρομποτική Χειρουργική Θώρακα (RATS-Robotic Assisted Thoracic Surgery) είναι μια Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Τεχνική πραγματοποίησης επεμβάσεων στο θώρακα χρησιμοποιώντας το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci. 

Οι περισσότερες επεμβάσεις στον θώρακα μπορούν να πραγματοποιηθούν ρομποτικά. Οι κινήσεις των βραχιόνων του ρομπότ καθορίζονται από τον χειρουργό ο οποίος χειρίζεται τα πάντα από την κονσόλα του συστήματος.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της Ρομποτικής  είναι:

  • Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου
  • Ελαχιστοποίηση του φυσιολογικού τρόμου των χεριών
  • Λιγότερος πόνος από τις οπές (remote centre technology)
  • Μεγαλύτερη ευχέρεια στη διενέργεια επεμβάσεων σε “κλειστούς” ανατομικούς χώρους όπως στο μεσοθωράκιο
  • Μικρότερη απώλεια αίματος

Οι επεμβάσεις που γίνονται ρομποτικά είναι:

  • Θυμεκτομή και αφαίρεση θυμώματος
  • Αφαίρεση άλλων όγκων μεσοθωρακίου
  • Λοβεκτομή/τμηματεκτομή
  • Οισοφαγεκτομή
  • Πτύχωση διαφράγματος

Η Ρομποτική Χειρουργική προτιμάται έναντι της κλασικής χειρουργικής και σε περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα και οισοφάγου καθώς μπορεί να διεκπεραιωθεί ασφαλώς και ογκολογικά σωστά με ευρύ λεμφαδενικό καθαρισμό.