Πνευμοθώρακας

Ο πνευμοθώρακας είναι η παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα , στον χώρο δηλαδή στο θώρακά μας μεταξύ του πνεύμονα και των πλευρών. Χωρίζεται σε αυτόματο (πρωτοπαθή και δευτεροπαθή) και σε τραυματικό,μετά δηλαδή από κάποιο ατύχημα. Τα συμπτώματα του είναι συνήθως ξαφνικός πόνος σε οποιοδήποτε σημείο στο θώρακα και /ή δύσπνοια. Η αρχική του αντιμετώπιση είναι η τοποθέτηση ενός σωλήνα (παροχέτευση) μεταξύ των πλευρών για την αφαίρεση του αέρα και την επανέκπτυξη του πνεύμονα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι απειλητική για ζωή και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Στις παρακάτω περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση:

  • 1ο επεισόδιο “υπό τάση” πνευμοθώρακα
  • 2ο επεισόδιο από την ίδια ή την άλλη πλευρά
  • Μεγάλη διαφυγή αέρα πέραν των 5 ημερών στο 1ο επεισόδιο
  • Επαγγέλματα υψηλού κινδύνου για υποτροπή (πιλότοι, δύτες)

Θωρακοσκοπική (VATS) εκτομή φυσσαλίδων πνεύμονα και πλευροδεσία

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο αυτόματος πνευμοθώρακας οφείλεται σε ρήξη (σπάσιμο) κάποιων φυσσαλίδων που βρίσκονται στην κορυφή του πνεύμονα. Η επέμβαση γίνεται θωρακοσκοπικά με μία μικρή οπή στο θωρακικό τοίχωμα. Εισάγεται η κάμερα και με ειδικά εργαλεία εκτέμνονται οι φυσσαλίδες του πνεύμονα. Στη συνέχεια ακολουθεί πλευροδεσία η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία συμφύσεων μεταξύ του πνεύμονα και των πλευρών. Αυτό γίνεται είτε μηχανικά με άμεσο ερεθισμό του τοιχωματικού υπεζωκότα (μηχανική πλευροδεσία) είτε με εμφύσηση χημικού ταλκ (χημική πλευροδεσία). Στο τέλος τοποθετείται ένας σωλήνας παροχέτευσης ο οποίος παραμένει για δύο 24ωρα. Ο ασθενής μπορέι να σηκωθεί και να περπατήσει άμεσα μετεγχειρητικά. Η νοσηλεία είναι κατά μέσο 3 μέρες.