Μεσοθωρακοσκόπηση

Το μεσοθωράκιο είναι ο χώρος μεταξύ των δύο πνευμόνων, της σπονδυλικής στήλης και του στέρνου. Περιλαμβάνει την τραχεία, την καρδιά, τον οισοφάγο, τα μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες, τον θύμο αδένα, νεύρα και λιπώδη ιστό. Σε περιπτώσεις παρουσίας διογκωμένων λεμφαδένων χρειάζεται κάποιες φορές να κάνουμε βιοψία . Αυτό γίνεται με τη VIdeo-Μεσοθωρακοσκόπηση.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Μέσω μια τομής 2 εκατοστών μεταξύ του ύψους του θυρεοειδή μας και της αρχής του στέρνου εισάγεται το μεσοθωρακοσκόπιο ακριβώς μπροστά από την τραχεία. Με ειδικά εργαλεία παίρνουμε τις απαιτούμενες βιοψίες από τους λεμφαδένες που βρίσκονται γύρω από την τραχεία μας. Η επέμβαση αυτή γίνεται και σε περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα που υποπτευόμαστε εξάπλωση στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου. Μετά την επέμβαση θα χρειαστεί να παραμείνετε στο νοσκομείο είτε μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας ή μέχρι το επόμενο πρωί.

Σε πολλές περιπτώσεις, η βιοψία αυτή μπορεί να γίνει με βρογχοσκόπηση από τον Πνευμονολόγο σας (EBUS,TBNA). Η μεσοθωρακοσκόπηση γίνεται όταν δεν μπορούμε να βάλουμε διάγνωση με τη βρογχοσκόπηση ή όταν χρειαζόμαστε παραπάνω ιστό.