Μεσοθωρακοσκόπηση

Το μεσοθωράκιο είναι ο χώρος μεταξύ των δύο πνευμόνων, της σπονδυλικής στήλης και του στέρνου. Στον χώρο αυτό υπάρχουν τα μεγάλα αγγεία, η τραχεία, ο οισοφάγος, ο θύμος αδένα , νεύρα και λιπώδης ιστός. Σε κάποιες περιπτώσεις συναντούμε διογκωμένους λεμφαδένες ή κάποιους όγκος στην περιοχή γύρω από την τραχεία και χρειάζεται να κάνουμε μια βιοψία για διάγνωση, πριν δηλαδή αποφασίσουμε τι είδους θεραπεία θα ακολουθήσει. Αυτό γίνεται με τη Video- Μεσοθωρακοσκόπηση.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Μέσω μιας τομής 2 εκατοστών μεταξύ του ύψους του θυρεοειδή μας και της αρχής του στέρνου, εισάγεται το μεσοθωρακοσκόπιο ακριβώς μπροστά από την τραχεία. Με ειδικά εργαλεία λαμβάνονται βιοψίες από την περιοχή γύρω από την τραχεία. Η επέμβαση γίνεται επίσης και για σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα όταν υπάρχει υποψία επηρεασμένων λεμφαδένων του μεσοθωρακίου.

Στις πολλές περιπτώσεις η βιοψία αυτή των λεμφαδένων μπορεί να γίνει από τον Πνευμονολόγο μέσω βρογχοσκόπησης (EBUS,TBNA). Εάν η εξέταση είναι μη διαγνωστική ή αν χρειαζόμαστε περισσότερο ιστό τότε η μεσοθωρακοσκόπηση είναι η επέμβαση εκλογής. Η παραμονή σας στο νοσοκομείο θα είναι είτε μέχρι το απόγευμα της επέμβασης είτε μέχρι την επόμενη τον πρωί.