Οισοφαγεκτομή για Καρκίνο Οισοφάγου

Ο καρκίνος του οισοφάγου αποτελεί την 6η αιτία θανάτου σχετιζόμενη με καρκίνο παγκοσμίως. Είναι συχνότερος στους άντρες. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι  ο οισοφάγος Barrett, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η αχαλασία του οισοφάγου. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι πόνος κατά την λήψη της τροφής στο ύψος του στομαχιού ή πίσω από το στέρνο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο όγκος αποφράσσει μερικώς τον αυλό του οισοφάγου. Συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την γαστροσκόπηση και τη λήψη βιοψιών . Κατά τα αρχικά στάδια της νόσου η χειρουργική θεραπεία είναι η περισσότερο αποτελεσματική και μπορεί να ακολουθήσει ή να προηγηθεί της χημειοθεραπείας ή/και ακτινοβολίας.

Επέμβαση

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Ο οισοφάγος είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ενδοθωρακικό όργανο. Στις περιπτώσεις που το νεόπλασμα βρίσκεται στο σημείο που ο οισοφάγος καταλήγει στο στομάχι η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση του κάτω ημίσεος του οισοφάγου και ενός τμήματος του στομαχιού. Στη συνέχεια το στομάχι συνδέεται με τον εναπομείναντα οισοφάγο εντός του θώρακα (Οισοφαγογαστρεκτομή κατά Ivor-Lewis). Για τον λόγο αυτό χρειάζεται πρόσβαση τόσο στο θώρακα όσο και στην κοιλιά. Η επέμβαση γίνεται θωρακοσκοπικά και λαπαροσκοπικά ή ανοιχτά. Τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο η σίτιση γίνεται από ένα σωληνάκι που τοποθετείται στο λεπτό έντερο (νηστιδοστομία). Πριν ξεκινήσουμε τη λήψη τροφής γίνεται μια εξέταση για να ελέγξουμε εάν η σύνδεση είναι στεγανή. Εφόσον η εξέταση είναι ικανοποιητική , ξεκινάμε πρώτα υγρά και αλεσμένες τροφές και μετά από 3 εβδομάδες περίπου η σίτιση αποκαθίσταται. Η παραμονή στο νοσοκομείο κυμαίνεται από 7 έως 10 ημέρες.

Σε περιπτώσεις που ο όγκος βρίσκεται στη μεσότητα του οισοφάγου τότε χρειάζεται να αφαιρέσουμε το μεγαλύτερο μέρος του οισοφάγου και η σύνδεση του στομαχιού να γίνει στην περιοχή του λαιμού. Αυτό απαιτεί και επιπλέον τομή στην αριστερή πλευρά του τραχήλου. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση και διαδικασία σίτισης είναι ίδια με την παραπάνω επέμβαση.