Πτύχωση Διαφράγματος

Το διάφραγμα είναι ο βασικότερος αναπνευστικός μας μυς. Κατά την εισπνοή συσπάται και “κατεβαίνει” προς την κοιλιά επιτρέποντας έτσι την είσοδο του αέρα στους πνεύμονές μας. Συνήθως τα διακρίνουμε σε δεξί και αριστερό ημιδιάφραγμα. Για την αρμονική λειτουργία του διαφράγματος υπεύθυνο είναι ένα νεύρο το οποίο ονομάζεται φρενικό (ένα από κάθε μεριά). Σε περιπτώσεις παράλυσης του φρενικού νεύρου η λειτουργία του ενός ημιδιαφράγματος επηρεάζεται σημαντικά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σύσπαση και παραμένει ακίνητο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνει υψηλότερη θέση στο θώρακα μας και να πιέζει τον υπερκείμενο πνεύμονα. Τα συνήθη συμπτώματα είναι δύσπνοια στην κόπωση, δύσπνοια κατά την κολύμβηση ή δύσπνοια κατά την επίκυψη (χαρακτηριστικά οι ασθενείς δυσκολεύονται να δέσουν τα κορδόνια των παπουτσιών). Το φρενικό νεύρο μπορεί να παραλύσει είτε λόγω κάποιας ιογενούς λοίμωξης, όγκων στην περιοχή του μεσοθωρακίου, τροχαίων ατυχημάτων κτλ. Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφία θώρακος και με ακτινοσκόπηση.

Η αντιμετώπιση της πάθησης συνίσταται στην πτύχωση (plication) του διαφράγματος που έχει το πρόβλημα. Γίνεται με γενική αναισθησία θωρακοσκοπικά ή ρομποτικά. Τοποθετούνται ράμματα στον μυ του διαφράγματος με τέτοιον τρόπο ώστε να επέλθει επιπέδωσή του. Έτσι, παύει η πίεση στον πνεύμονα καθώς το διάφραγμα κατεβαίνει στην κανονική του θέση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν αποκαθίσταται η λειτουργία του αλλά απαλείφονται τα συμπτώματα της δύσπνοιας καθώς αυξάνεται η είσοδος του αέρα στον πνεύμονα. Η νοσηλεία είναι 3 μέρες.