Σκαφοειδής Θώρακας

Ο σκαφοειδής θώρακας είναι μια συγγενής πάθηση του θωρακικού τοιχώματος στην οποία παρατηρείται ένα “βαθούλωμα” στην περιοχή του στέρνου. Ανάλογα με τη σοβαρότητά του γίνεται και η αντίστοιχη επέμβαση διόρθωσης του.

Η επέμβαση γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις για αισθητικούς λόγους. Σε ελαφριές μορφές τοποθετείται μια μπάρα πίσω από το στέρνο θωρακοσκοπικά (επέμβαση Nuss)η οποία και παραμένει για 2 περίπου χρόνια και μετά αφαιρείται. Σε βαρύτερες μορφές, χρειάζεται να αφαιρεθούν τμήματα των χόνδρων και των πλευρών έμπροσθεν ενώ διατέμνεται το στέρνο εγκαρσίως.

Εξαιρετικά σπάνια η επέμβαση γίνεται λόγω πίεσης της καρδιάς ή των πνευμόνων.