Όγκοι θωρακικού τοιχώματος

Οι όγκοι του θωρακικού τοιχώματος είναι σπάνιοι και εξορμούνται συνήθως από τις πλευρές ή το στέρνο. Αρκετά συχνά ένας καρκίνος του πνεύμονα ή του μαστού μπορεί να επεκτείνεται και στο θωρακικό τοίχωμα. Η αφαίρεση των όγκων πρέπει να γίνεται με συναφαίρεση μιας ή περισσότερων πλευρών για να επιτευχθούν υγιή όρια. Το έλλειμμα αποκαθίσταται συνήθως με πλέγμα.